GTS investeert aanleg gasleidingen

GRONINGEN - Gas Transport Services, een dochteronderneming van de Gasunie in Groningen, gaat de komende jaren in Nederland 1,5 miljard euro investeren in de aanleg van extra leidingen en compressorstations.
De uitbreiding is nodig om de leveringszekerheid van aardgas aan Nederlandse afnemers te kunnen blijven garanderen en daarnaast voldoende capaciteit te hebben voor de doorvoer van buitenlands gas.
De uitbreiding van het transportnet moet in 2012 klaar zijn om aan de stijgende vraag voor gastransporten te kunnen voldoen. Vanwege de verlaging van de transporttarieven daalde DE omzet over vorig jaar naar 1,2 miljard euro.