Provincie trekt meer geld uit voor de jeugdzorg

GRONINGEN - De provincie Groningen gaat de komende jaren miljoenen extra uittrekken om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Dat staat in de voorjaarsnota, die donderdag is gepresenteerd.
Om de knelpunten snel op te lossen, wordt zelfs een extern deskundige aangetrokken. Voor de komende periode is ongeveer drie miljoen euro uitgetrokken voor de jeugdzorg.
Uit de voorjaarsnota blijkt dat de provincie Groningen er financieel goed voor staat door meer inkomsten uit het Provinciefonds en de Motorrijtuigenbelasting. Verder daalden de loonkosten. Ondanks de meevallers is er niet voldoende geld om alle plannen uit te voeren. Dit komt doordat het Rijk wel taken afstoot naar de provincies, maar er te weinig financiële middelen voor beschikbaar stelt.