Protest tegen sloop brug bij jachthaven Ter Apel

TER APEL Bewoners in de omgeving van de jachthaven in Ter Apel hebben massaal bezwaar aangetekend tegen de sloop van een brug, die toegang geeft tot de jachthaven.
De gemeenteraad neemt binnenkort, in afwachting van een onderzoek, een besluit over het wel of niet slopen van de brug.
De brug moet gesloopt worden, zodat ook grotere plezierjachten toegang kunnen krijgen tot de jachthaven.