‘Hangganzen’ probleem voor boeren

LAUWERSOOG - Boeren in het Lauwersmeergebied hebben last van ganzen, die niet naar het Noorden trekken.
Normaal trekken de ganzen weg in maart, maar door het koude voorjaarsweer blijven de vogels hangen in hun overwinteringsgebied, waar ze veel schade veroorzaken.
De boeren krijgen alleen een vergoeding voor het gedogen van ganzen in de winter en lijden nu flinke schade.