Garmerwolde bijna dag zonder gas

GARMERWOLDE - Inwoners van Garmerwolde en het buitengebied hebben maandag het grootste deel van de dag zonder gas gezeten.
Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie waren medewerkers van het waterschap Noorderzijlvest bezig met het verleggen van een leiding. Daarbij werd een gasbuis van Essent doorgezaagd en met stikstof gespoeld.
Het stikstof kwam in het leidingnetwerk terecht waardoor het gas onbrandbaar werd. Essent gaat een schadeclaim indienen bij het waterschap.