De Marne bekijkt afvalstoffenheffing nog eens

LEENS - Gemeente De Marne gaat de tarieven voor het ophalen van huisvuil nog eens onder de loep nemen. De Marne wil het Diftar-systeem invoeren waarbij de inwoners per aangeboden hoeveelheid huisvuil gaan betalen.
Volgens de gemeenteraad is er veel onrust onder de bevolking over de nieuwe tarieven.
Wethouder Bakker legde de raad uit dat de tarieven de inwoners moet dwingen het huisvuil beter te scheiden en glas en oud papier naar inzamelplekken te brengen. De tarieven zijn vastgesteld op basis van schattingen en worden per 1 juli bij wijze van proef ingevoerd. In oktober worden de definitieve bedragen vastgesteld.