Vragen over aanpak van Bruilweering

GRONINGEN - De Stadspartij in Groningen heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over volkstuincomplex Bruilwering. De gemeente heeft deze maand de gebruikers van de volkstuinen gewaarschuwd dat ze strenger zal optreden tegen bewoning.
Sinds 1998 wordt het wonen op Bruilweering oogluikend toegestaan, maar dat moet nu afgelopen zijn volgens de gemeente.
De Stadspartij vraagt zich af waarom het gedoogbeleid juist op dit moment afgeschaft wordt en of de bewoners van de volkstuin een alternatieve bewoning krijgen toegewezen.