Waterschap begint schoonmaken smeerpijp

GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest is maandag in de wijk Oosterhogebrug begonnen met het opruimen van de bodemverontreiniging die door de smeerpijp is ontstaan. In de tachtig jaar oude pijp zit slib dat onder meer grote hoeveelheden zeer giftig kwik en arseen bevat. Binnen een maand moet het eerste deel van de schoonmaakklus afgelopen zijn.
Sanering werd noodzakelijk nadat uit onderzoek bleek dat op meerdere plekken langs de pijp verontreinigingen waren ontstaan, doordat er lekken kwamen in de buis. Op de plekken waar dit gebeurd is, wordt de vervuilde grond opgeruimd.
In het najaar moet dan een begin worden gemaakt met de sanering van de gietijzeren persleiding tussen Groningen en de Eems. De pijp wordt van binnen schoongemaakt en daarna volgestort met licht beton, zodat de pijp stabiel in de grond blijft liggen. Deze operatie moet in 2008 klaar zijn.