'Geen ondergrens aan subsidie uit Waddenfonds'

GRONINGEN - Niet alleen grote maar ook kleinere projecten moeten in aanmerking kunnen komen voor subsidie uit het Waddenfonds. Daarom moet er geen ondergrens gesteld worden aan de subsidieverlening. Dat is het advies van de Raad voor de Wadden, dat op verzoek van het ministerie van VROM is uitgebracht.
Het Waddenfonds wordt opgezet voor het herstel en de ontwikkeling van het Waddengebied.
Volgens de Raad voor de Wadden kunnen kleinschalige, lokale projecten net zo goed aan de doelstellingen bijdragen, als grote projecten. De Raad vindt verder dat de doelstellingen van het Waddenfonds concreter moeten worden uitgewerkt.
Ook moeten subsidieaanvragers duidelijk uit het uitvoeringsplan kunnen opmaken, aan welke eisen de projecten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.