Groningen ziet niets in een kraakverbod

GRONINGEN - De gemeente Groningen ziet niets in een kraakverbod, zoals minister Dekker van VROM voorstelt. Groningen sluit zich aan bij de vier grote steden, die ook geen heil zien in een dergelijk verbod.
Dekker komt met haar voorstel in opdracht van een meerderheid van de Tweede Kamer. Die meerderheid vindt dat kraken een aantasting van het eigendoms -en beschikkingsrecht is.
Maar volgens de vier grote steden zal een kraakverbod een averechts effect hebben. Groningen is het daar mee eens.