Provincie verbreekt banden met pleeggezinnen

GRONINGEN - De provincies Groningen en Drenthe verbreken de banden met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.
De vereniging is landelijk het belangrijkste aanspreekpunt voor overheden en instanties, maar ook voor pleegouders zelf. Alleen al in Groningen zijn er 500 mensen die pleegkinderen hebben.
Binnen de vereniging is een discussie ontstaan over de koers die de NVP zou moeten varen. Door deze duscussie is onder andere de voorzitter opgestapt. Bij de provincies Groningen en Drenthe is het vertrouwen in de NVP inmiddels helemaal weg.
De nieuwe stichting die de belangen van pleeggezinnen in Groningen, Friesland en Drenthe gaat behartigen heet "Stichting Pleegwijzer". De stichting heeft inmiddels een website: www.pleegwijzer.nl.