Meer samenwerking De Marne, Bedum en Winsum

De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum gaan verregaand samenwerken op het gebied van vergunningen, crisismanagement en sociale zaken.
Dat hebben de colleges van B en W gisteren afgesproken.
De gemeenten vinden zichzelf te klein om sommige taken goed uit te kunnen voeren. Samen denken ze sterker te staan. Winsum en De Marne hebben al een gemeenschappelijke sociale dienst.
De gemeente Bedum werkt nu samen met Ten Boer op het gebied van de automatisering, maar omdat Ten Boer steeds meer aansluiting zoekt bij de stad Groningen, verwacht Bedum meer van het partnerschap met De Marne en Winsum.
De colleges benadrukken dat de gemeenten wél zelfstandig blijven.