Provincies en Rijk akkoord over besteding waddengeld

GRONINGEN - De provincie Groningen heeft samen met de andere waddenprovincies overeenstemming bereikt met het Rijk over de manier waarop de 800 miljoen euro uit het Waddenfonds wordt besteed.
Daarover was onenigheid ontstaan, omdat de Waddenprovincies meer zeggenschap wilden hebben over de besteding van het geld, maar minister Dekker van VROM wilde niet de regie uit handen geven.
Een overleg tussen commissaris van de koningin Hans Alders en minister Dekker heeft een einde gemaakt aan de impasse. Naast het regionaal college waddenzee komt een commissie van wijzen die de projectaanvragen moet toetsen. Daarna gaat het voorstel naar de minister ter goedkeuring. De minister kan vervolgens nog een regiocommissie raadplegen waarin ook de waddenverenigingen zitting hebben.
De bedoeling is dat 1 januari 2007 het Waddenfonds van start gaat. Daarvoor zal overigens eerst een overeenstemming moeten komen over het wel of niet boren in de Waddenzee.