Omvangrijke milieucontrole in Groningen

GRONINGEN - De provincie Groningen staat donderdag in het teken van een grootscheepse milieucontrole. De controle maakt deel uit van een landelijke actie waaraan meer dan 2500 opsporingsambtenaren deelnemen.
De milieu-inspecteurs van de provincie en de 25 Groninger gemeenten duiken dit jaar vooral in vetvangputten. Daarnaast gaan ze onder meer op zoek naar illegale afvalstortplaatsen.
Onlangs werd in het Westerkwartier nog een geval van illegale vetdumping ontdekt. Vooral bij de waterzuivering ontstaan daardoor problemen.