Minder geld aan gezondheidszorg

GRONINGEN - Noorderlingen geven minder geld uit aan gezondheids- zorg dan mensen elders in het land.Dat blijkt uit gegevens van de ziektekostenverzekeraars.Als gevolg daarvan worden er lagere premies betaald.Een verklaring zou volgens de verzekeraars het karakter van de Noordeling kunnen zijn: Kop d’r veur en niet al te snel naar de dokter.
null