Zorgen om nieuwe energiecentrales in Eemshaven

GRONINGEN - De Milieufederatie in Groningen is bang dat een of meerdere nieuwe energiecentrales bij de Eemshaven zullen leiden tot een verhoging van de temperatuur van de Waddenzee.
Zowel Nuon als het Duitse RWE heeft plannen voor de bouw van een centrale, naast de al bestaande centrale van Electrabel.
De centrales mogen volgens de Milieufederatie alleen water uit de Eemshaven voor koeling gebruiken. De Mileufederatie is ook bezorgd over de CO-2 uitstoot van de nieuwe kolencentrales.