Kritiek op toewijzing huurwoningen door Acantus

OUDE PEKELA - Het PvdA-raadslid Van Mannekes van Pekela heeft kritiek op het computersysteem waarmee Acantus woningen toewijst. Acantus wil de woningen voortaan per computer toewijzen, zonder rekening te houden met allerlei omstandigheden.
Volgens Van Mannekes is het systeem oneerlijk en in strijd met de regels van de woningstichting. Hij vindt dat de toewijzing van huizen maatwerk is, waarbij rekening gehouden moet worden met inkomen, gezinssamenstelling en urgentie.
Van Mannekes heeft B en W van Pekela gevraagd maatregelen te nemen tegen de verloting van woningen.