Belangrijke rol voor boeren bij natuurbescherming

GRONINGEN - Boeren krijgen de komende jaren een steeds belangrijkere rol bij de bescherming van de natuur in Groningen. De provincie Groningen wil dat bereiken door agrarische natuurverenigingen met mankracht en extra geld te ondersteunen.
Één van de kansrijke plannen is om in Groningen uit te zoeken waar de natuur het beste bij gebaat is. Boeren kunnen daar hun bedrijfsvoering dan op aanpassen.
Nu bestaat agrarisch natuurbeheer nog uit een woud aan subsidieregels. Uit universitaire onderzoeken blijkt dat de weidevogelstand hier niet of nauwelijks beter van wordt.