Rijksuniversiteit Groningen loopt miljoenen mis

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen loopt 2,6 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs mis. Het geld was bedoeld om de extra kosten voor het groeiend aantal studenten op te vangen.
De afgelopen jaren had de universiteit juist geld over. Dat werd aangewend om bezuinigingen te verzachten.
Andere universtiteiten worden ook getroffen door de bezuiniging. In totaal gaat het om 25 miljoen euro.