4,7 procent minder werklozen in Eems-Dollard

EEMS-DOLLARD - De aantrekkende economie werkt ook door in het werkloosheidscijfer in de Eems-Dollard Regio. De eerste drie maanden van dit jaar laat een daling zien van 4,7 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden.
In het Duitse deel is de daling relatief groter dan in het Nederlandse gebied.
De daling komt vooral voor rekening van de mannelijke werklozen. Het aantal werkloze vrouwen nam juist iets toe.