Groningen steekt geld in suikerbiet-project

GRONINEGN - De provincie Groningen steekt 100.000 euro in een proefproject om de suikerbietenteelt te verbeteren. Aan het project doen tien Groninger en tien Drentse telers mee.
Doel van het project is verhoging van de productie per hectarer. Daarbij wordt vooral onderzocht of de teeltomstandigheden nog verder verbeterd kunnen worden