'Strengere controle op reïntegratiebureaus'

GRONINGEN - Vakbond FNV Bondgenoten pleit voor meer toezicht op reïntegratiebureaus.
Steeds meer gemeenten schakelen dergelijke bureaus in om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. De controle op de reïntegratiebureaus ontbreekt echter vaak en hierdoor ontstaan misstanden. Volgens FNV Bondgenoten komt het zelfs voor dat werklozen voor niets aan commerciële bedrijven worden uitgeleend. De bond noemt dit een kwalijke zaak en vindt dat de gemeenten veel strenger moeten controleren.