'Reiderland moet weer artikel 12 status krijgen'

BEERTA - De voltallige gemeenteraad van Reiderland wil dat de gemeente opnieuw onder toezicht van het Rijk komt, de zogenoemde artikel 12 status.
Ook nu staat Reiderland weer fors in het rood. Het tekort liep binnen enkele maanden op van 17 duizend naar ruim 7 honderd duizend euro. De gemeenteraad maakte donderdagavond duidelijk dat de maat vol is en wilde per direct de artikel 12 status aanvragen.
Burgemeester Horseling deed een klemmend beroep dat nog niet te doen.
Hij wil de hele financiele situatie van Reiderland eerst goed in kaart brengen.
Volgende maand wordt beslist of daarvoor definitief het verzoek bij Rijk en provincie wordt ingediend.