Illegaal vuur bedreigt huizen in Bedum

BEDUM - Een inwoner van Bedum is zaterdag beboet voor het illegaal verbranden van afval.
De 33-jarige man was aan de Riekele Prinsstraat de restanten van een houten schuur aan het verbranden. De vlammen bereikten een hoogte van drie meter en vormden een gevaar voor omliggende woningen.
Onder het toeziend oog van de politie moest de Bedumer het vuur zelf doven. Er wordt proces verbaal tegen hem opgemaakt.