VWO'ers graag naar de Hanzehogeschool

GRONINGEN - De Hanzehogeschool in Groningen is in trek bij VWO’ers. Van de 6.000 eerstejaars studenten, die vorig jaar september een studie kozen bij de Groninger hogeschool heeft 11 procent het VWO doorlopen.
Het aantal MBO’ers, dat voor een studie aan de Hanzehogeschool koos, is daarentegen afgenomen