Ambtenaren Winschoten bekritiseren leiding

WINSCHOTEN - Ambtenaren van de gemeente Winschoten hebben kritiek op hun leidingevenden. Dit blijkt uit een enquête onder medewerkers van de gemeente.
De ambtenaren vinden vooral dat hun leidinggevenden niet goed met hen communiceren. De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag besproken door het gemeentebestuur, de OR en de vakbonden. Besloten is dat de OR en het managementteam nog voor de zomer samen gaan praten over de problemen. Er zou overigens geen sprake zijn van onrust onder het personeel.