Marktwerking in gezondheidszorg is doorgeschoten

GRONINGEN - De marktwerking in de gezondheidszorg is veel te ver doorgeschoten.Dat zegt voorzitter Hamel van het bestuur van hEt Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij neemt donderdag afscheid van het ziekenhuis, waar hij 26 jaar de scepter zwaaide.
Volgens Hamel hebben niet alle onderdelen van de gezondheidszorg baat bij de marktwerking. Hij vindt dat minister Hoogervorst van Volksgezonheid de gezondheidszorg wel in beweging heeft gekregen.
Hamel vindt echter dat het verlenen van zorg niet niet in een tarief is in te passen. Hij pleit voor een publiek systeem, waarin sommige onderdelen privaat kunnen worden uitgevoerd.