Plannen voor mega melkveehouderij in Groningen

GRONINGEN - Een aantal noordelijke melkveehouders wil in de provincie Groningen een mega melkveehouderij bouwen voor ruim 1100 koeien. De melkveehouders spreken over een grensverleggend plan waarbij koeien worden gehouden in overdekte loodsen van meerdere hectares groot.
De plannen werden donderdag gepresenteerd op een congres over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouders. Met de ontwikkeling van een zogenaamd agrarisch bedrijventerrein beogen de initiatiefnemers een sprong te maken in de ontwikkeling van de landbouw.
Frans Keurentjes is een van die initiatiefnemers en wil snel aan de slag met de mega melkveehouderij. Bij voorkeur worden de plannen binnen drie jaar ergens in de provincie gerealiseerd. De tegenstanders die wijzen op een verhoogd risico van ziekteverspreiding bij dergelijk grote bedrijven, wijst Keurentjes van de hand. Er zal nog wel een onderzoek volgen om sluitende antwoorden te geven op de vragen hierover.