Ziekenhuizen willen intensief samenwerken

GRONINGEN - Zes Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Martiniziekenhuis in Groningen onderzoeken de mogelijkheid tot intensieve samenwerking.
De voornaamste bedoeling ervan is verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de patiënten, door onder andere het uitwisselen van gegevens.
De ziekenhuizen willen gezamenlijk zorgpakketten inkopen bij de verzekeraars, waardoor behandelingen voor patienten goedkoper worden.