Universitaire tandartsopleiding jaar langer

GRONINGEN - De universitaire tandartsenopleiding gaat vanaf 1 september 2007 zesjaar duren. Dat is een jaar langer dan nu het geval is.
Door de verlenging van de studie kan een tandarts zich meer verdiepen in de gecompliceerde aspecten van het vak. Tegelijkertijd wordt de instroom van de tandartsopleiding met twintig procent verlaagd.
Nu beginnen jaarlijks driehonderd studenten aan de studie, maar in 2008
zullen dat er 240 zijn.