Nieuwe methode voor opslaan baggerslib

ULRUM - Waterschap Noorderzijlvest heeft een nieuwe methode bedacht om baggerslib op te slaan.
Het uitgebaggerde slib wordt in geo tubes, oftewel grote zakken van kunststof gestopt.
De eerste geo tube werd dinsdagmorgen gevuld in Urum; daar is het waterschap begonnen met het uitbaggeren van het Hunsingokanaal.