Veendammers kiezen voor heropening Oosterdiep

VEENDAM - In Veendam is woensdagavond de tweede en tevens laatste volksraadpleging gehouden over het weer opengraven van het gedempte Oosterdiep. Meerderheid van de stemmers stemde voor.
In de afgelopen twee dagen konden inwoners van Veendam aangeven of ze de heropening van het kanaal wel of niet zagen zitten. Dinsdag maakten enkele tientallen Veendammers reeds gebruik van de mogelijkheid om te stemmen. Op de woensdagavond is er ook volop gestemd.
Bij de volksraadpleging mochten de inwoners kiezen uit een drietal varianten. Het overgrote deel van hen gaf de voorkeur aan de zogeheten "Blauwe Loper" variant. Deze optie geniet ook de voorkeur van het college van B&W.
Bijna hondervijftig Veendammers brachten in totaal hun stem. Volgens burgemeester Meijerman was de meerderheid van de stemmers voor het opengraven van het Oosterdiep. Het definitieve besluit moet genomen worden door de gemeenteraad op maandag aanstaande.