Groningse luchtkwaliteit is verbeterd

GRONINGEN - Het gaat beter met de luchtkwaliteit in de stad. Dit concludeert het college van B&W in haar Rapport Luchtkwaliteit 2005. De kwaliteit is ondermeer verbeterd door normalere weersomstandigheden en het verkeersbeleid.
In 2003 was de Groningse luchtkwaliteit nog slecht door lange perioden met warm, droog en windstil weer. In 2004 en 2005 veranderden de weersomstandigheden. Door normaler weer is de kwaliteit verbeterd.
Volgens het gemeentebestuur is er nog een aanwijsbare reden voor de luchtverbetering. Het verkeersbeleid zou tevens een rol hebben gespeeld. Zo is er minder verkeer door de inzet van citybussen en is de doorstroming op de Westelijke Ringweg verbeterd. Ook de inzet van 123 schonere stadsbussen heeft de luchtkwaliteit goed gedaan