Technische dienst Akzo Delfzijl verkocht aan Stork

DELFZIJL - De technische dienst van Akzo Nobel op het Delfzijlster Chemiepark wordt verkocht aan Stork. Hierdoor verliezen vermoedelijk vijftig van de tweehonderd werknemers hun baan.
De overname van de technische dienst door Stork is geen verrassing, maar er bestond nog onduidelijkheid over het aantal personeelsleden dat niet wordt overgenomen.
Bonden en ondernemingsraad hebben moeite met het hoge aantal van vijftig overtollige werknemers, maar er is een sociaal plan dat gedwongen ontslagen voorkomt. Toch gaat de ondernemingsraad nog niet zonder meer akkoord..