Geen recreatievaart Winschoterdiep in de spits

WINSCHOTEN - De gemeente Winschoten wil tijdens de spitsuren een verbod voor de recreatievaart op het Winschoterdiep. Door plezierjachten tijdens de ochtend- en avondspits tijdelijk stil te leggen zullen de bruggen minder vaak gesloten zijn voor het autoverkeer.
De huidige brugbediening zorgt nu regelmatig voor ergernis en gevaarlijke situaties.
De bediening van de bruggen over het Winschoterdiep en de gevolgen voor het autoverkeer werden in het verleden als besproken in Provinciale Staten. Omdat er niet veel lijkt veranderd stelt PvdA statenlid Nijboer de situatie opnieuw aan de orde. Hij pleit voor het varen in konvooien. Dat gebeurt ook op het Eemskanaal. Volgens Nijboer kunnen de problemen en ergernis binnen enkele maanden zijn weggenomen.