Gronings programma voor Waddenfonds bekend

GRONINGEN - De provincie Groningen heeft het programma voor het Waddenfonds vastgesteld.
Het geld voor het fonds komt uit de opbrengst van aardgaswinning uit de Waddenzee en werd onlangs ingesteld om de kwaliteit van de Waddenzee en het Waddengebied te verbeteren.
De provincie verwacht dat binnenkort al de eerste projectaanvragen de deur uit kunnen. Zo wordt er onder meer gedacht aan een stuwmeer bij Nieuwe Statenzijl om de gevolgen van wateroverlast op te vangen. Daarnaast zijn er plannen voor een fietspad door de kwelders langs de Groninger Waddenkust.