Waddenzee in beeld als werelderfgoed

GRONINGEN - Nederland en Duitsland zijn gezamenlijk de procedure gestart om de Waddenzee tot werelderfgoed te maken.
Er komt een werkgroep, waarin de Waddenprovincies en eilanden zitten die een heel dossier moet aanleggen om genomineerd te worden.
Verder wordt er een klankbordgroep ingesteld onder leiding van oud-gedeputeerde Van Dijk van de provincie Groningen. Deze klankbordgroep gaat adviezen uitbrengen aan de werkgroep. Ook komt er in september een speciale website.
Als de Waddenzee benoemd wordt tot werelderfgoed krijgt het net zo'n berschermde status als bijvoorbeeld de Grand Canyon in de VS en het Great Barrier Reef in Australië.