Foerageergebied voor ganzen uitgebied

GRONINGEN - Het foerageergebied voor ganzen in het Groninger Dollardgebied wordt uitgebreid tot bijna duizend hectare. Vorig jaar was dat nog negenhonderd.
Het aantal boeren dat de overwegend bouwgrond tegen een vergoeding van de overheid daarvoor beschikbaar stelt, is gelijk gebleven, namelijk vijftien.
Gedeputeerde Bleker is blij dat er ook nu weer een financiële regeling is getroffen waardoor de duizenden brandganzen en grauwe ganzen in Groningen neer kunnen strijken, zonder afgeschoten te worden.