Fors tekort bij welzijnstichting Stiel in Groningen

GRONINGEN - Welzijnsstichting Stiel in de stad Groningen heeft een tekort van bijna een half miljoen euro. Toch houdt de stichting het hoofd boven water dankzij hulp van de gemeente Groningen.
Het gemeentebestuur wil Stiel uit de brand helpen, vooral vanwege het belang van het vrijwilligerswerk en het opbouwwerk in Groningen. De gemeente heeft Stiel gevraagd zelf een reddingsplan op te stellen en dat plan is beoordeeld door de gemeente.
Het college van B en W wil Stiel nu een eemalige bijdrage van 180.000 euro verstrekken en de structurele bijdrage zal worden opgeschroefd naar 80.000 euro.
Stiel nam het opbouwwerk in 2004 over van de failliette welzijnsorganisatie Wing.
De oplossing voor Stiel gaat waarschijnlijk ten koste van kinderactiviteiten. Het college van B en W stelt voor om het tekort uit het stimuleringsfonds voor kinderen te betalen. Of dat voorstel het haalt is nog de vraag, want het stimuleringsfonds was een hartewens van de gemeenteraad.