Taalkennis medewerkers Milieudienst getoetst

GRONINGEN - De Milieudienst in Groningen neemt dinsdag het taalgebruik van de medewerkers onder de loep. Daarnaast wordt de kennis van de Nederlandse taal kritisch bekeken.
De dienst organiseerde vorig jaar een Groot Dictee voor de ambtenaren. Dit jaar is gekozen voor een quiz in de traditie van het tv-programma Tien Voor Taal.
Voor de taaltest van de stad-Groninger Milieudienst, die gepresenteerd wordt door cabaretier Arno van der Heijden, hebben zich dertig ambtenaren aangemeld.