Boeren zijn positief over groen gas

GRONINGEN - Veel boeren in Noord-Nederland zijn bereid te investeren in de productie van groen gas, mits ze kunnen rekenen op overheidssubsidie.
Tot die conclusie komen onder meer land- en tuinbouworganisatie LTO Noord en Energy Valley, het noordelijk samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen op energiegebied.
Groen gas is gas dat milieuvriendelijk wordt opgewekt uit biomassa, zoals mest.
Om biogas te kunnen produceren, zijn eerst wel forse investeringen nodig, die de boeren niet alleen kunnen opbrengen.