'Openbare vergaderingen bij het waterschap'

GRONINGEN - De statenfracties van de PvdA in Groningen en Drenthe willen dat de commissies van waterschap Hunze en Aa's niet meer in beslotenheid vergaderen.
De beide statenfracties vinden dat de openbaarheid van vergaderingen in een democratie een groot goed is en niet om praktische redenen opzij mag worden geschoven.
De partij vindt dat Gedeputeerde Staten er voor moeten zorgen dat de vergaderingen van het waterschap openbaar worden.