Onderzoek naar de prestaties van DSW Stadspark

GRONINGEN - De Rekenkamercommissie van de Groninger gemeenteraad begint na de zomer een onderzoek naar de prestaties van werkvoorzieningschap DSW Stadspark. De DSW kampt al jaren met oplopende financiële tekorten.
Dit heeft deels te maken met bezuinigingen van het rijk, maar de commissie vraagt zich ook af of de Groninger politiek niet teveel eist van de DSW.
De DSW maakte twee jaar geleden een omslag van productiebedrijf naar reïntegratiebedrijf met werk- en leerprojecten. De commissie wil weten wat er van deze verandering tot nu toe terecht is gekomen.
De uitslag van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.