Spanningen in vertrekcentrum lopen weer hoog op

TER APEL - De spanningen in het vertrekcentrum in Ter Apel lopen opnieuw hoog op.
Vorig jaar rond deze tijd heerste er grote onrust onder asielzoekers. Ze vonden dat ze slecht behandeld werden en dat er onzorgvuldige beslissingen genomen werden.

Een aantal mensen ging toen in hongerstaking.
De vlam dreigt nu weer in de pan te slaan. Vooral onder een grote groep Syriërs, die al meer dan een jaar in het centrum zit, lopen de emoties op.