Gemeente Delfzijl wil van de OMD af

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl gaat onderzoeken of de Ontwikkelings Maatschappij Delfzijl (OMD) kan worden opgeheven.
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden van de OMD geleidelijk worden overgenomen door de gemeentelijke afdeling VROM. Daarbij worden mogelijk ook medewerkers van de OMD ondergebracht bij de gemeente Delfzijl.
Over het onderbrengen van de OMD-organisatie in het ambtelijke apparaat moet nog worden gesproken met de provincie, woningbouwcorporatie Acantus en een consortium van projectontwikkelaars.