28 augustus geen vrije dag meer

GRONINGEN - Steeds minder Stadjers krijgen vrij om Groningens Ontzet te vieren.Hierdoor dreigt 'Bommen Berend' het karakter van een volksfeest te verliezen.Zelfs de provincie Groningen trekt met ingang van volgend jaar de halve vrije dag voor ambtenaren in.
null