Jongeren weten weinig van vakantiewerk

GRONINGEN - Jongeren zijn slecht op de hoogte van hun rechten en plichten bij vakantiewerk. Dat concluderen de PvdA en de Jonge Socialisten, die hierover jongeren in onder meer Groningen hebben ondervraagd.
Jongeren blijken niet te weten welk werk zij wel of niet mogen doen en evenmin hoe lang zij op een dag mogen weken.
Ook weet meer dan de helft van hen niet niet hoe hoog het minimumloon is, waarop zij recht hebben.