Groningen sleept staatssecretaris voor rechter

GRONINGEN - De gemeente Groningen daagt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de rechter. De inzet is een subsidie van zeven miljoen euro voor opleidingen van het gemeentepersoneel.
In het kader van het Europees Sociaal Fonds had de gemeente subsidie aangevraagd voor opleidingen van haar personeel. Het agentschap, dat deze subsidies toekent, valt onder staatssecretaris Van Hoof. Het agentschap drong er lange tijd bij gemeenten op aan om subsidie-aanvragen in te dienen en Groningen deed dit dus ook. Vlak na de aanvraag maakte het agentschap bekend dat het geld op was. Groningen moest toen nog een toelichting op de aanvraag indienen en daarmee is volgens het agentschap de termijn overschreden.
De gemeente Groningen stapt nu naar de rechter. De zaak dient vrijdag.