Protest tegen extra vergunningen kokkelvissers

GRONINGEN - De Waddenvereniging is fel tegen het plan van minister Veerman om tien extra vergunningen te verstrekken aan handkokkelvissers.
Volgens Veerman is daar ruimte voor, omdat jaarlijks vijf procent van de kokkels gevangen mag worden, terwijl vorig jaar nog geen één procent is binnengehaald.
De Waddenvereniging zegt dat deze cijfers uitgaan van een grote kokkelpopulatie. In tijden van schaarste zou er te weinig overblijven voor vogels op het Wad.