Drenten vrezen invasie van muskusratten

ASSEN - De Onafhankelijke Partij Drenthe maakt zich grote zorgen over een invasie van Groningse muskusratten.
Aanleiding is een mogelijk nieuwe rattenvangstmethode van de provincie Groningen. Die methode houdt in dat de provincie de dieren alleen intensief bestrijdt in gebieden waar ze veel schade kunnen aanrichten, zoals in de buurt van dijken. In andere gebieden wordt de vangst beperkt.
De kans is groot dat dat bijvoorbeeld gebeurt in het Westerkwartier. De Drenten vrezen nu dat de rattenpopulatie daardoor groter wordt en dat het aantal dieren ook op Drents grondgebied toeneemt. De Onafhankelijke Partij Drenthe heeft inmiddels vragen gesteld aan Commissaris van de Koningin Relus ter Beek.